W skrócie

Skontaktuj się z nami

Alufront Solar sp z o.o.
ul. Chrobrego 14
58-300 Wałbrzych

Telefon: +48 74 647 90 20
Telefon kom.: +48 730 606 507
e-mail: biuro@alufrontsolar.pl

Alufront Solar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 58-300 Wałbrzych, ul. Chrobrego 14 KRS: 0000497769, REGON: 022331145, NIP: 1010006401
Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy.